Süper Genç

Kurân’da adı geçen (Bakara Suresi-102. Ayet) bir meleğin ismi olup; edebiyatımızda Sihirbaz, Büyücü anlamlarında kullanışmıştır. Daha yaygın olarak Mârut adı ile birlikte kullanılır.

Bölümü: Harut Ne Demek