Süper Genç

Permi, farklı alanlarda değişik anlamlarda kullanılsa da genel anlamda ingilizce kökenli ‘permit’ ve ‘permission’ sözcüklerinden gelerek izin manasına gelmektedir.

Bölümü: Permi Hakkı Nedir