Süper Genç

WordPress, sildiğimiz yazı, sayfa ve yorumlar’da remove(tamamen kaldırma) işlemi uygulamaz aksine geri getirmemiz için bir nevi ‘recycle bin(geri dönüşüm kutusu)’na gönderir ve bizde yazılarımızı eğer geri gönüşüm yani çöp kutusun’dan da silmediysek ileride geri getirebiliriz.

Bölümü: Wordpress Çöp Kutusu Nerde